Velkommen

Advokatfirmaet Maj-Britt Rieck Sørensen er din lokale og uvildige advokat og har 25 års erfaring fra "Det grønne område" i Rudersdal kommune.

 

Kontoret lægger vægt på en personlig og hyggelig atmosfære, hvor du som klient er den centrale person.

signature.gif

 

Billede

Civile retssager

En civil retssag kan være et spørgsmål om erstatning eller misligholdelse af en indgået aftale, hvor den ene part føler sig forurettet. Dette kan blandt andet være ved køb af fast ejendom, ansættelsesforhold, lejeforhold eller lignende.

De fleste civile retssager drejer sig imidlertid om økonomiske mellemværender mellem 2 parter, hvor den ene har en retligt interesse i, at få domstolens afgørelse af spørgsmålet. Sagen kan sendes til inkasso, men hvis den anden part anfægter at skylde beløbet eller beløbets størrelse, er det domstolene som skal afgøre sagen.

Hvis sagens modpart derimod ikke har indsigelser imod kravet, trådte der den 1. januar 2005 nye regler i kraft, som gør det nemmere at inddrive sine penge. Processen kaldes forenklet inkassoproces og kan anvendes, når bestemte betingelser er til stede, herunder at sagsgenstanden eksl. renter og omkostninger er under kr. 50.000.

Advokaten er behjælpelig med at vurdere om der skal være tale om forenklet inkassoproces eller betingelserne ikke er opfyldt. Advokaten kan tillige være behjælpelig med at udfylde betalingspåkravet eller anlægge sagen ved de civile domstole.

Måtte du have et krav mod en anden part, kan det ofte være en fordel at kontakte en advokat, idet denne kan sørge for at overholde de lovmæssige krav, således at skyldneren kan blive pålagt omkostningerne ved sagen.

Holte Stationsvej 6
2840 Holte
Tlf.: 44 20 00 00
CVR: 15 93 37 04
advokat@advokat-holte.dk