Velkommen

Advokatfirmaet Maj-Britt Rieck Sørensen er din lokale og uvildige advokat og har 25 års erfaring fra "Det grønne område" i Rudersdal kommune.

 

Kontoret lægger vægt på en personlig og hyggelig atmosfære, hvor du som klient er den centrale person.

signature.gif

 

Billede

Ægteskabssager

Såfremt ægtefæller ikke kan blive enige om vilkårene ved separation eller skilsmisse, kan en af parterne anlægge ægteskabssag. Ægteskabssager vil typisk tillige omhandle forældremyndighedssager for børn under 18 år, men kan også være sager vedrørende tilkendelse af ægtefællebidrag.

Ved sager af denne karakter skal der først og fremmest udarbejdes en stævning, som advokaten kan være behjælpelig med. Der betales ikke retsafgift ved indlevering af stævning i ægteskabs- og forældremyndighedssager og såfremt din indkomst som enlig er under 242.000 + 43.000 pr. hjemmeboende barn (2007), kan der tillige søges fri proces (dvs. staten betaler sagsomkostningerne).

En ægteskabssag kan være hård for begge parter samt de involverede børn. Det er derfor ofte en fordel at konsultere en advokat, som kan være behjælpelig med et eventuelt forlig inden anlæggelse af retssag. Advokaten er tillige forpligtet til på et tidligt tidspunkt af sagen at give en rimelig vurdering af, hvorledes sagens udfald bliver. Såfremt sagen som udgangspunkt ikke kan vindes, kan det ofte være en fordel at få løst sagen parterne imellem og dermed opretholde mulighed for, at bevare respekten for hinanden.

 

Holte Stationsvej 6
2840 Holte
Tlf.: 44 20 00 00
CVR: 15 93 37 04
advokat@advokat-holte.dk